Fillipenzen 4:8 Tenslotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient. 9 En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is, en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.

In een tijd waar we geconfronteerd worden met zoveel ellende is het soms heel moeilijk om de raad van Paulus hier in praktijk te brengen. Paulus leefde in een tijd waarin absoluut niet alles rooskleurig was. Allesbehalve!! Ook in zijn eigen leven niet. Hij roept ons dan ook zeker niet op om voor alles onze kop in het zand te steken.

En toch leert hij ons een wijze les. Je kunt kiezen om vooral bezig te zijn met het negatieve. Al wat leugen is en smerig, gemeen en onriein, afstotend en onaantrekkelijk alles dat niet klopt en geconfronteerd moet worden….

Maar temidden van al dat spoort hij ons aan om onze focus te bewaken. Om net zoals Hij God volgt, God ook te volgen en te gehoorzamen. De vrede van God zal dan met je zijn.

Er is zoveel dat je vrede probeert te roven. Mensen zeggen zoveel over de duisternis die de aarde bedekt, over jou en over mij. Als je daar allemaal mee bezig moet zijn dan kan die vrede op een gegeven moment wel eens heel ver te zoeken zijn.

Laten wij die de God des vredes kennen, mensen zijn die die vrede ook echt uitstralen. Geen gevechten aangaan waartoe negatieve mensen en negativiteit in het algemeen ons uitdagen. Dat zou de wereld en de kerk in de nabije toekomst wel eens heel hard nodig kunnen hebben.

Shalom!