Johannes 21:15 Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor Mijn kudde.’

Petrus was niet zolang hiervoor nog de jongen met de grote mond. De wijsneus. Haantje de voorste. Hij vond zichzelf eigenlijk stukken beter dan de rest. Al zou iedereen Jezus verlaten, Petrus toch zeker niet! Nee, hij zou desnoods met Jezus de gevangenis ingaan en zelfs met Hem sterven als dat moest.

Ik ben ervan overtuigd dat Petrus meende wat hij zei. Het probleem was echter dat hij zichzelf nog niet zo goed kende. Het ontbrak hem aan voldoende zelfkennis en wijsheid om het af en toe iets rustiger aan te doen met al die boute uitspraken.

Hij liep dan ook al vrij snel behoorlijk vast en verraadde Jezus drie maal voordat de haan kraaide, precies zoals Jezus al had voorzegd. Toen de druk groot werd, verdween de kracht en de vastberadenheid waar Petrus in bewoog, die van het vlees, als sneeuw voor de zon.

Na de ontnuchterende confrontatie met zichzelf blijft er niets over van Petrus’ initiële voornemens. Ten einde raad en gedesillusioneerd besluit hij maar weer te gaan vissen. Daar was hij tenminste wel goed in.

En daar aan het strand, volgt een nieuwe ontmoeting tussen Petrus en Jezus. Daar wordt hem opnieuw de vraag gesteld of hij Jezus waarlijk liefheeft. En daar wordt Petrus opnieuw herinnert aan zijn roeping. “Zorg dan voor Mijn kudde”,

Kun je je voorstellen dat Petrus bij zichzelf gedacht moet hebben. Ik??!! Ik met mijn grote mond die het zo heeft verpest, heeft gefaald, zijn mooie woorden niet heeft waargemaakt??!! Ik die net heeft bewezen dat hij niet is te vertrouwen??!!

En Jezus moet gedacht hebben. Ja Petrus, juist jij!!

Want God kan hen die het nog van zichzelf verwachten maar moeilijk inzetten. Zij die zichzelf nog als beter en rechtvaardiger zien dan de anderen. Zij die nog steeds zo har van de toren blazen en nog niet genoeg op hun gezicht zijn gegaan. Geconfronteerd met hun eigen falen en tekortkomingen nog niet beseffen dat ze helemaal niet kwalificeren.

God ‘werkt’ het beste met hen die die illusie dat zij het allemaal ‘in the pocket’ hebben al lang voorbij zijn. Zijn Evangelie is een boodschap van onvoorwaardelijke liefde en eindeloze genade. Wie kan dat nou beter communiceren dan……..jij en ik?!