Handelingen 17:22 Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23 Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.

Zou het niet mooi zijn als we als Kerk van Jezus niet langer bekend zouden staan als een stelletje stoffige moraalridders, die op alles en iedereen van alles en nog wat hadden aan te merken? Voor je het weet staan we bekend als zuurpruimen die alleen nog kritisch om ons heen kijken of er niet iets slechts is, iets occults en verderfelijks kan worden gevonden, dat moet worden geconfronteerd in de Naam van God!!

Je creëert zomaar een onaantrekkelijk Evangelie, over een onaantrekkelijke God, gepredikt door onaantrekkelijke mensen. Ik denk dat we daar z.s.m. van weg moeten komen en aan een wereld waar het steeds duisterder en hopelozer wordt, een God moeten gaan tonen die het helemaal ziet zitten met de mensheid, die het goede voor ogen heeft, niet boos en gefrustreerd is, maar onvoorwaardelijk liefheeft.

Ik vind dat Paulus dat zo magistraal aanpakt in Athene. Hij richt zich niet op het ‘slechte’, maar geeft ze eerder een compliment over hoe religieus ze wel niet zijn en begint dan over het altaar van de onbekende god.

Het probleem is dat mensen die goede, liefdevolle, genadige, krachtige God niet kennen. Laten wij net als Paulus daarover spreken. Een aantrekkelijk Evangelie, van een aantrekkelijke God, gepredikt door aantrekkelijke mensen!