Lieve vrienden

Het is al weer een tijdje geleden dat jullie via deze nieuwsbrief van ons hebben gehoord. Er is in de tussentijd heel erg veel gebeurt. Een van de dingen die steeds duidelijker vorm krijgt is waar wij als FHM voor staan. Onze functie in het Lichaam van Christus nemen we dan ook steeds serieuzer en zichtbaarder in. Dat dit niet zonder geestelijke tegenstand gaat, komt voor ons niet als een verassing. We zijn inmiddels het een en ander gewend. Dit ervaren we dagelijks op verschillende manieren. De boze wil niet dat wij als zonen Gods worden wie we zijn en van daaruit gaan doen waarvoor we zijn bestemd. Want dat is wat de kerk sterk maakt en haar taak op aarde, Jezus manifesteren, steeds succesvoller laat vervullen. En dat is nou juist waar we als FHM zoveel mensen mee mogen helpen, in mogen aanmoedigen en in mogen discipelen. Het vinden van identiteit en roeping. En dit alles vanuit de unieke profetische zalving die rust op het huis.

We doen dit o.a. vanaf ‘het platform’ in meetings. Er is altijd veel beweging van de Heilige Geest in onze diensten. Zowel in onze eigen conferenties als daar waar we worden uitgenodigd. En dat is op vele plaatsen in Nederland en daarbuiten. Vooral daar waar veel ruimte wordt gegeven aan de Heilige Geest, zien we ongelofelijk veel diepgang in hetgeen God doet. We beseffen echter dat dit uiteindelijk niet genoeg is. We zijn dan ook van het persoonlijke contact en leven graag samen het leven. O.a. omdat er maar 24 uur in een dag zitten kunnen we op die manier helaas maar met een klein aantal mensen echt optrekken.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een soort van middenweg. En die denken we te hebben gevonden. We gaan in de nabije toekomst ‘intieme’ bijeenkomsten organiseren waar we steeds met een klein aantal mensen samen willen komen. Om met elkaar te praten over onderwerpen als identiteit, roeping, bediening, omgaan met emoties, valkuilen, uitdagingen, functioneren onder de zalving van de Heilige Geest, het profetische, leiderschap, huwelijk, opvoeding, vriendschappen etc. etc. Ik noem er maar een paar. De hoeveelheid aanmeldingen zijn boven verwachting. Maar je kunt je daar nog steeds voor aanmelden.

We zijn gezegend met een mooie kantoorruimte in Diemen waar we mensen in een rustige omgeving kunnen ontvangen. We hanteren niet zoiets als een uurtarief voor de tijd die we investeren in mensen. Dit is allemaal ‘gratis’. En dat doen we graag. Ook hebben we besloten dat geld nooit een reden mag zijn waarom ook kleinere kerken ons niet zouden kunnen uitnodigen. Pas kwam me nog ter ore dat dat voor een bepaalde, wat kleinere kerk een reden was om me niet meer te vragen. Dat raakt me en dat wil ik niet!! Niet zelden spreek ik in diensten voor iets meer dan de reiskosten.

De ‘intieme’ bijeenkomsten zoals we die plannen zullen vooralsnog zijn in ons kantoor. Ook daaraan willen we geen kosten verbinden. We zouden niet willen dat geld een reden zou zijn dat mensen hieraan geen deel zouden kunnen nemen.

Voor de financiën vertrouwen we dus in eerste instantie op God! Dat gaat al vele jaren goed.

Uiteraard hebben we door de loop der jaren heen gezien dat God voorziet door mensen heen. Heel veel mensen zijn altijd weer bereid om te geven aan een werk waar ze door gezegend zijn. Tot nu toe kunnen we daar de bediening van draaiende houden. Al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik ook vaak prive moet bijleggen.

Daarom zou ik de volgende oproep willen doen. Als de bediening van FHM voor jou tot zegen is. Of dat nou is tijdens diensten waar we spreken en bedienen, door persoonlijke gesprekken op ons kantoor, via FaceBook of straks als we met onze ‘intieme’ samenkomsten beginnen.

Zou je erover willen bidden en nadenken of je het werk van FHM financieel zou willen ondersteunen? Zodat wij door kunnen gaan met het werk dat inmiddels zovelen zichzelf heeft doen vinden, richting heeft gegeven en in hun bestemming heeft doen wandelen?

Zou je ons dat dan via een reply op deze mail willen laten weten? Of als je dit leest op FB via een persoonlijk berichtje?

Alvast heel erg hartelijk bedankt en Gods zegen,

Het team van FHM.