In kerken zou daar die juiste balans moeten zijn tussen b.v. genade en de vreze des Heren.

Wanneer bewust verborgen zonde aan de orde is zonder het plan om daarmee in het licht te komen, zou er zoveel van de vreze des Heren moeten zijn dat je je er bijzonder ongemakkelijk voelt. Een diepe overtuiging dat je hier niet kunt blijven aan rotzooien.

Wanneer daar het verlangen is om alles in het licht te brengen, zou het een plaats moeten zijn waar je je meer dan welkom en veilig voelt, omdat genade en vergeving zo rijkelijk stroomt. Een diep verlangen om schoon schip te maken als gevolg van de liefde van God, die je raakt waar je niet eens wist dat je geraakt kon worden.