Een van de redenen waarom ik me ’s ochtends eerst vul met het woord van God, is omdat Zijn woord vaak zo heel anders spreekt dan mijn eigen gevoelens en gedachten.

Ik heb het vele malen nodig gehad hoor. Want soms wilde de paniek toeslaan. Stond en staat het water tot aan mijn lippen. Soms wordt het heet onder mijn voeten. Dan zouden emoties van twijfel en zorg het ook bij mij maar al te gauw kunnen overnemen. Maar dan spreekt God tot me door Zijn woord en zegt:

Jesaja 43:1 Wees niet bang Klaas. Want Ik heb je verlost lieve jongen. En je bij je naam geroepen: jij bent van Mij. 2 Als jij door water trekt ben Ik bij je, als jij door rivieren trekt, overspoelen ze jou niet. Moet jij door vuur heen, dan zul jij je niet branden, en de vlammen verwonden je niet. 3 Want Ik ben de Heer jouw God. En jij bent Mijn kind.

Kijk, dat veranderd de zaak dan weer!! Dan lijkt alles ineens zo simpel.
Wat de feiten ook beweren!! De dokter ook zegt. Of de cijfertjes op je bankrekening. Met zulke bemoedigingen ga je dan de dag in. Hij zorgt en Hij waakt. De God van wonderen heeft het net Zelf beloofd. Wat wil je nog meer?!

En als jij ook van Hem bent omdat je jezelf aan Hem hebt gegeven, dan zegt Hij uiteraard hetzelfde tegen jou.

Ik zie uit naar wat God vandaag weer gaat doen.