Er valt veel te zeggen over het leiden van en het bouwen aan een bediening. Ook dit zal een onderwerp kunnen zijn van de FHM profetische bijbelschool waarmee we nu al met een hele mooie club mensen, 5 oktober a.s van start zullen gaan.

Een succesvolle bediening wordt m.i. organisch gebouwd. Geboren vanuit, ‘bedacht’ en ontworpen door God Zelf. Door mensen heen. Het gaat er niet om dat je mensen bij elkaar zoekt met bepaalde kwaliteiten, zoals je dat doet in een organisatie. Als God het huis bouwt zal Hij de mensen sturen die als levende stenen zullen dienen en perfect passen binnen het geestelijke bouwwerk.

Dit zullen mensen zijn die ‘gemaakt’ zijn van hetzelfde DNA. Andere expressies, verschillende gaven en talenten. Naadloos bij elkaar aansluitend. Elkaar niet voor de voeten lopend. Geen competitie. Maar een ieder wandelend in zijn/haar eigen visie die past binnen, en die de overall visie dient.

Het huis zal dan een niet te ontkennen herkenbaarheid/identiteit hebben. De hartslag van de bediening wordt moeiteloos door een ieder gecommuniceerd. En in de bestemming wordt door een ieder authentiek en ontspannen gewandeld…………..etc., etc……

Klaas van Denderen